Învață despre Iisus

 • A. Ești mântuit? (trecut, prezent, viitor)

  Cum știi că ești mântuit?
  Ioan 3:16; 1Ioan 5:11-13; Ioan 3:18; Romani 8:16

  B. Care este atitudinea ta față de Cristos? Filipeni 2:5-11

  1. Cine este Cristos pntru tine?
  2. Face El o diferență reală în viața ta de zi cu zi?
  3. Ce faci tu cu privire la Cristos în viața ta?
       • Trebuie să existe o schimbare în viața ta: 2 Corinteni 5:17; 1 Ioan 1:9
       • Trebuie sa existe schimbare și corectatare dacă nu în toate, cel puțin în majoritatea domeniilor vieții tale.

  C. Domnie

  1. Viață veșnică printr-o relație cu Iisus - Ioan 17:3
  2. A rămâne în Iisus- Ioan 15
  3. Isus este Domn- Marcu 14:61,62; Luca 2:10,11; Ioan 1:14; Ioan 14:6
  4. Making Jesus Lord of my life – Romans 10:9, 10

  D. ABCD-ul mântuirii:

  A – Trebuie să recunoști - Romani 3:23, 6:23- sunt pierdut și păcătos
  B – Trebuie să crezi – Romani 10:9l, Fapte 16:31
  C – Trebuie să ai ceva în vedere– Luca 14:26-27- Fă-ți socotelile dinainte, prețul este urmarea lui Iisus Cristos.
  D – Trebuie să faci ceva – Ioan 1:12

  Marturii:

  www.iamsecond.org/