Declaratie de credință

 • 1. Credem că scrierile Sfintei Scripturi, Noul și Vechiul Testament, sunt insuflate direct de Dumnezeu, fără greșeli în textul original, și reprezintă autoritatea supremă și finală în materie de credință și viață.

  2.Credem într-un singur Dumnezeu etern, existând în trei Persoane distincte și indivizibile, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, fiecare dintre aceste persoane având atribute caracteristice divinității.

  3. Credem în divinitatea Lui Isus Cristos, nașterea Lui dintr-o fecioară, viața Sa fără păcat, învierea Sa în trup, înălțarea Sa la dreapta Tatălui și revenirea Sa personală, iminentă, premilenară și pretribulaționistă.

  4. Credem că toți oamenii au păcătuit și astfel sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, și se află sub condamnarea Lui.

  5. Credem că oricine Îl primește pe Isus Cristos prin credință, fără a face anumite fapte, este “născut din nou” (din Dumnezeu), este iertat prin sângele vărsat de Isus Cristos și devine copil al lui Dumnezeu.

  6. Credem ca toți cei născuți din nou sunt membri ai Bisericii Universale, a carei cap este Cristos, indiferent de confesiune.

  7. Credem că Dumnezeu oferă celor ce cred daruri spirituale pentru a zidi trupul lui Cristos, dar darurile miraculoase ale Duhului Sfânt, cum ar fi vorbirea în alte limbi și vindecările, s-au manifestat numai în Biserica Primară.

  8. Credem în învierea în trup a tuturor celor drepți și nedrepți, în fericirea veșnică în glorie a celor salvați, și în pedeapsa veșnică în iad a celor pierduți.

  9. Credem că toți credincioșii sunt chemați la o viață separată de practicile păcatoase și lumești.